Chính sách bán hàng

Chính sách đổi trả / bảo hành:
Hàng hóa phải được gửi trả trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua hàng.
Hàng hóa phải còn trong điều kiện tốt như lúc giao hàng và còn nguyên mạc, nguyên tem.
*Lưu ý: Khách hàng phải chịu chi phí vận chuyển nếu có đổi trả.
Sản phẩm của được bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất (áp dụng cho từng nhà sản xuất)